Zabłocie (rejon Werenowo, obwód Grodno, do 1939 r. pow. Lida, woj. nowogródzkie)

Na cmentarzu parafialnym liczne groby żołnierzy AK, w tym sześć znanych – zidentyfikowanych. Kilkadziesiąt metrów na prawo od bramy wejściowej, przy ogrodzeniu cmentarnym, grób wykonany z lastryka z napisem: „Wincenty Jodko żył 24 lata zm. 1945/ Maria Jodko/ Pokój Ich duszy”. Według ustaleń Piotra Kuźmicza Wincenty Jodko ze wsi Bobrowniki został zabrany z domu i zabity przez grupę prowokacyjną NKWD, która po wymordowaniu 12 marca 1945 r. oddziału Franciszka Weremowicza „Kuny” przystąpiła do represji wobec zdekonspirowanych uczestników siatki konspiracyjnej AK. Wraz z nim zamordowano Adama Trusiło ze wsi Głusznie (pochowany w Sobakińcach).

Po prawej stronie cmentarza, 20 m od grobu W. Jodki, znajduje się grób kolejnego Akowca. Na obramowanej mogile ziemnej lastrykowa stella z wyrytym krzyżem i napisem: „Jan Misiukiewicz ur. 1920 zabity w 1945 r. Pamiątka od siostry Władzi”. Jan Misiukiewicz z Zabłocia został zabity przez NKWD koło wsi Woronicze.

40 m od bramy wejściowej przy ścieżce idącej na ukos w prawo – mogiła ziemna z pomnikiem ze sztucznego kamienia z metalowym krzyżem, z napisem: „Stefan Straczyński żył 22 lata zm. śmiercią tragiczną 1948 r.” Pochowany tu Akowiec pochodził ze wsi Opanowce i został zamordowany przez agenta NKWD.

Następna mogiła dalej w głębi cmentarza. Na tablicy nagrobnej napis: „Paweł Jacewicz żył lat 45 zm. III.1945. Pokój Jego duszy. Pamiątka od rodziny”. Pochowany tu żołnierz AK zamieszkały we wsi Siewruki to kolejna ofiara prowokacyjnego oddziału NKWD, który po zniszczeniu w Piaskowcach oddziału „Kuny” mordował uczestników sieci terenowej AK.

Na lewo od bramy wejściowej przy ogrodzeniu pochowany jest żołnierz AK Wacław Łyszczyk, który według ustaleń Piotra Kuźmicza poległ jesienią 1945 r. w potyczce z NKWD w lesie woronieckim. Na ziemnej mogile metalowy krzyż bez tablicy lub napisów.

Piotr Kuźmicz ustalił także, że na cmentarzu w Zabłociu pochowana została także łączniczka AK Zofia Nowicka z d. Misiuro pochodząca z Osipowicz. Należała do grupy sierż. Pawła Klukiewicza „Ireny”, wchodzącej w skład oddziału por. Anatola Radziwonika „Olecha”. Została zastrzelona przez NKWD koło wsi Kunieje. Na mogile ziemnej otoczonej metalowym łańcuchem stoi metalowy (wcześniej drewniany) krzyż z tabliczką „Żołnierz Armii Krajowej Zofia Nowicka – poległa za Ojczyznę w 1945”.

Na opisywanym cmentarzu pochowano także Annę Nawrocką należącą do konspiracji AK we wsi Rubańce. Została zamordowana przez prowokacyjny oddział NKWD, który po zniszczeniu oddziału „Kuny” w Piaskowcach, niszczył akowską siatkę terenową.