Werenowo (rejon Werenowo – siedziba władz rejonu, obwód Grodno, do 1939 r. pow. Lida, woj. nowogródzkie)

Na starym cmentarzu kilkanaście metrów od głównego wejścia grób żołnierza Armii Krajowej Mieczy-sława Sobierańskiego z batalionu terenowego krypt. „Irena”, poległego podczas akcji patrolowania terenu. Mogiła ziemna w obramowaniu, na stelli napis:

„Mieczysław Sobierański kapr. żył 22 l zmarł 27 XII 1943 śmiercią honorową. Cześć Jemu. Pa[mią]tka od rodziny”.