fundacja wsparcia historii i kultury polskiej prowadzi od 2017 r. prace renowacyjne i porządkowe na polskich cmentarzach na terenie Białorusi. nie poddajemy się pomimo pandemii !

zobacz nasze pozostałe projekty.

Celem naszego projektu jest zachowanie i przywrócenie pamięci tym, którzy walczyli o naszą wolność na dawnych Kresach Wschodnich. Docieramy do zapomnianych polskich cmentarzy i miejsc pamięci na Białorusi. W chwili obecnej mogiły polskich żołnierzy są zaniedbane, nieoznakowane, brak również jest szeroko dostępnej informacji o ich lokalizacji i stanie zachowania. Celem naszej pracy jest więc uprzątnięcie mogił, wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych na mogiłach oraz wytyczenie na terenie Nowogródczyzny Szlaku Pamięci Nowogródzkiej AK. Pragniemy w trwały sposób oznakować zarówno miejsca pochówku bohaterów walk o naszą niepodległość jak i trasy do nich prowadzące. W chwili obecnej brak jest jakiegokolwiek oznakowania tych ważnych dla polskiej historii miejsc, zaś dotarcie do mogił żołnierzy walczących z okupantem stanowi nie lada wyzwanie: nawet w czasach powszechnej wirtualizacji praktycznie każdej dziedziny życia, na próżno szukać (nawet w internecie) zwartej i wiarygodnej informacji o omawianych przez nas miejscach pochówku naszych kresowych bohaterów

Pragniemy w sposób trwały wyznaczyć i oznakować Szlak Pamięci Nowogródzkiej AK na wzór podobnych szlaków powstających na terenie Polski tak aby każdy kto chce odwiedzić miejsca spoczynku bohaterów mógł to bez najmniejszego kłopotu zrobić. Mając na uwadze obecne uwarunkowania polityczne i społeczne na terenie Republiki Białoruś i potencjalne zagrożenie dewastacją wykonanych przez nas prac planujemy w roku 2020 wykonać i udostępnić w internecie interaktywną wersję wytyczonego przez nas szlaku.

Denis Zwonik, prezes Fundacji wsparcia historii i kultury polskiej

Państwo polskie, z pomocą organizacji pozarządowych, stoi w chwili obecnej przed ogromną szansą wynagrodzenia swoim obywatelom - którzy przez wydarzenia polityczne od nich niezależne i nie wskutek własnych wyborów - stali się nie tylko obcokrajowcami we własnej Ojczyźnie, lecz także obywatelami „drugiej kategorii” w kraju ich obecnego zamieszkania – szeregu krzywd i niesprawiedliwości, jakich doznawali przez dziesiątki lat. Opieka ta nie stanowi jednak wyłącznie wyrazu ekspiacji za lata pogardy, jest również wyraźnym krokiem naprzód, w kierunku odbudowy najlepszych jego tradycji z lat poprzedzających II wojnę światową i wieloletnią tułaczkę Polaków z dala od Ojczyzny. Z tego powodu uważamy naszą pracę za istotną i celową, służącą zarówno Polakom mieszkającym w ojczyźnie jak i tym, którzy pozostali na terenie Białorusi.

Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej

Bitwa pod Surkontami, zapomniana w powszechnej świadomości Polaków podobnie jak niestety żołnierze AK Kresów Wschodnich II RP, jest wymownym przykładem heroicznej walki o Ojczyznę niezależnie od przeważających (stosunek sił 10:1) sił wojsk NKWD i Armii Czerwonej. Tym „Żołnierzom Zapomnianym”, po wielekroć Wyklętym (bo władze sowieckie na tym terenie przez dziesiątki lat po wojnie uznawały ich za bandytów, a obecne władze białoruskie do chwili obecnej nie zalegalizowały Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi) za ich heroizm należy się nasza zbiorowa pamięć i godne uhonorowanie żyjących, a upamiętnienie poległych.

Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej

WOLONTARIAT DLA PAMIĘCI

Prace wykonane na cmentarzach w 2020 r.

Prace w 2020 r objęły 14 cmentarzy zlokalizowanych na terenie Republiki Białoruś (Nowogródczyzna). Partnerem projektu jest NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI

Pokaż wszystko
Sobotniki
Stare Wasiliszki
Werenowo
Zabłocie
Trąby
Raduń
Hermaniszki
Hancewicze
Grodno Naumowicze
Grandzicze
Dajnowa
Wasiliszki
Terebejno
Lipkuńce

WOLONTARIAT DLA PAMIĘCI

PAMIĘTAJMY O MOGIŁACH WALCZĄCYCH O NIEPODLEGŁOŚĆ- EDYCJA 2020

Partnerem i mecenasem projektu jest NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI

0

Cmentarzy

i miejsc pamięci

0

zaangażowanych

wolontariuszy

0

odnowionych

mogiłlogo image

Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej

Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej (d. Fundacja Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi) jest organizacją działającą od 2012 roku, zarejestrowaną w Polsce w 2017 r.

Do najważniejszych celów statutowych naszej organizacji należy : działalność na rzecz dobra publicznego poprzez wspieranie dziedzictwa i kultury polskiej, pielęgnowanie polskich tradycji niepodległościowych, wzmacnianie więzów z Krajem wśród dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałej na terenie Białorusi i tym samym odciętej od swojej prawdziwej Ojczyzny, a także wzmacnianie, a niejednokrotnie budowanie od podstaw świadomości oraz tożsamości kulturowej i narodowościowej wśród młodych Polaków żyjących z dala od swojej ziemi ojczystej. Bardzo ważnym, międzypokoleniowym celem naszej Fundacji jest również upowszechnianie najnowszej historii Polski wśród dzieci, młodzieży i dorosłych nie zawsze posiadających możliwość rozwijania zasobu swej wiedzy z tego zakresu. Fundacja zajmuje się wyszukiwaniem, dokumentowaniem oraz archiwizowaniem materialnych i niematerialnych form dziedzictwa polskiego za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Republiki Białoruś. Od samego początku swojej działalności łącznie z wolontariuszami z Białorusi odnawiamy i budujemy nekropolii żołnierzy poległych w walkach z okupantem niemieckim i sowieckim. Działamy również na rzecz weteranów Armii Krajowej i ich rodzin a także prowadzimy działalność na rzecz organizacji polskich i polonijnych na Białorusi, których celami są: działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Fundacja w swojej bieżącej działalności zajmuje się przede wszystkim: organizacją wyjazdów edukacyjnych i warsztatów historycznych dla młodzieży polskiej z Białorusi i Polski, organizacją uroczystości państwowych i patriotycznych na terenie Polski i Białorusi, organizacją udziału kombatantów AK z Polski i dawnych Kresów w uroczystościach patriotycznych wraz z młodzieżą polonijną, opieką nad cmentarzami i grobami żołnierzy AK na Kresach Wschodnich a także digitalizacją polskich dokumentów i fotografii na Białorusi.

Przykładem naszej działalności niech będzie opieka nad polskimi miejscami pamięci, jaką prowadzimy od wielu lat, niejednokrotnie bez żadnego wsparcia instytucjonalnego. Przedstawiciele Fundacji od 8 lat, a od 2017 r w sposób usystematyzowany, odwiedzają Białoruś w rocznicę bitwy pod Surkontami. Oprócz współorganizacji uroczystości rocznicowych , odwiedzano w latach ubiegłych i porządkowano polskie cmentarze wojenne, na których są pochowani polscy żołnierze – prace objęły cmentarze w Niecieczy, a później w Olechówce, miejscu spoczynku 23 polskich żołnierzy z oddziału 77 Pułku Piechoty AK, Czesława Zajączkowskiego „Ragnera”, którzy zginęli podczas zasadzki zorganizowanej przez komandosów sowieckich. Przeprowadzaliśmy także spotkania z żyjącymi jeszcze na Białorusi Łagiernikami i żołnierzami AK oraz z młodzieżą z polskiej szkoły w Lidzie, dla której udział w organizowanych na cmentarzu w Surkontach uroczystościach był wielkim przeżyciem i świętem - niosąc Ojczyznę tym z naszych rodaków, którzy nie z własnej winy i nie z własnego wyboru, są jej pozbawieni.

W roku 2018 i 2019 członkowie naszej Fundacji brali aktywny udział w organizacji szeregu uroczystości patriotycznych w Polsce i na Białorusi, organizowali kilkukrotnie warsztaty edukacyjne i obozy pobytowe dla młodzieży polskiej z Białorusi w Polsce, jak również kontynuowali prace nad porządkowaniem mogił polskich bohaterów na terenie Białorusi - np. przy okazji 74 rocznicy bitwy pod Surkontami czy też działając na podstawie zlecenia Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN : w dniach 29.11. – 10.12.2018 wykonaliśmy porządkowanie mogiły Eugenii Myszkówny, sanitariuszki oddziału przybocznego Komendanta Podokręgu AK Nowogródek ppłk Macieja Kalankiewicza, ps. Kotwicz. Eugenia Myszkówna była jedyną kobietą, która wraz z 31 żołnierzami i oficerami AK poległa podczas bitwy pod Surkontami 21.08.1944. Jej mogiła znajduje się na terenie Białorusi, zlokalizowana w trudno dostępnym terenie wśród pól na zachodnich obrzeżach wsi Rekście Wielkie.

W 2019 r Fundacja zorganizowała z dofinansowaniem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyjazd na uroczystości rocznicowe w trakcie rocznicy Bitwy pod Surkontami a także Rajd Pamięci Nowogródzkiej AK na terenie Białorusi. Byliśmy również organizatorem serii obozów wypoczynkowo – edukacyjnych (czerwiec – sierpień 2019) na terenie Polski dla młodzieży polskiej z Lidy (Białoruś). Jako współorganizator braliśmy udział w szeregu uroczystości patriotycznych i rocznicowych w roku 2019, w tym w uroczystościach rocznicowych 75 rocznicy operacji Ostra Brama w Wilnie (lipiec 2019), rocznicy Bitwy Warszawskiej (sierpień 2019) czy 80 rocznicy agresji sowieckiej 17.09.2019 r. Byliśmy również współorganizatorem 3 edycji Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość w listopadzie 2019 r.

Fundacja zajmuje się również aktywną pomocą dla polskich rodzin na Białorusi. Od początku istnienia współorganizujemy akcję charytatywna „Polacy Kresowym Rodakom”, prowadzoną przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK, prowadzimy również samodzielne akcje charytatywne – np. w obecnej chwili prowadzona jest przez naszą Fundację zbiórka darów wielkanocnych dla polskich dzieci z Kresów Wschodnich pn „Zajączek dla dzieci z Kresów Wschodnich”. W grudniu 2018 r byliśmy również inicjatorami i organizatorami akcji repatriacji polskiej rodziny z Białorusi do Wejherowa, gdzie udało nam się zapewnić naszym rodakom nowy dom oraz godną pracę i naukę dla dzieci.

W kolejnych latach planujemy skupienie się na działalności edukacyjnej poprzez realizację warsztatów i obozów historycznych dla młodzieży z Białorusi na terenie Polski, jak również dalszą współpracę przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych, zarówno własnych, jak i realizowanych przez naszych partnerów. Z uwagi na panującą w Polsce i Europie sytuację pandemii koronawirusa dużą część tegorocznych projektów planujemy przenieść na formułę online. Odbiorcy naszej działalności statutowej bardzo na to czekają.

KONTAKT Z NAMI

Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej

Wypełnij poniższy formularz albo wyślij e-mail: kontakt@fundacja-hkpb.pl

Szybka wiadomość

Skorzystaj z formularza

lub wyślij e-mail: kontakt@fundacja-hkpb.pl
Uuupssss... Spróbuj jeszcze raz.
Wiadomość dostarczona