Wasiliszki (rejon Szczuczyn, obwód Grodno, do 1939 r. pow. Szczuczyn, woj. nowogródzkie)

Miejscowość ta była bazą konspiracji AK, działała tu silna placówka konspiracyjna i zlokalizowane było dowództwo kompanii terenowej kryptonim „Pastwisko”. W miasteczku i jego okolicy oddziały Armii Krajowej wykonały wiele akcji bojowych, m.in. w kwietniu 1944 r. kompania VII batalionu 77 Pułku Piechoty AK dowodzona przez ppor. Bojomira Tworzyańskiego „Ostoję” rozbroiła posterunek żandarmerii i policji.

Na cmentarzu pojedyncze groby żołnierzy AK, m.in. zamordowanych w styczniu 1944 r. przez żandarmerię niemiecką, w odwet za straty poniesione podczas odbijania więźniów przez oddział por. „Krysi” w dniu 9.01.1944 r.: ppor. Stanisława Pietraszuna „Sylwestra” (dowódcy plutonu terenowego kompanii AK „Pastwisko”), Jana Bohdziewicza „Zosi” i Lucjana Manejkowskiego.

Na pomniku Jana Bohdziewicza „Zosi” widnieje napis : „Jan Bogdziewicz z Wasiliszek mając lat 21 został zamordowany za wolność Ojczyzny w dniu 9 stycznia 1944 r. Wieczny pokój Ci, ukochany Janeczku”. Po jego obu stronach groby – Marii i Wincentego Bogdziewiczów zmarłych po II wojnie światowej. Trzy groby otoczone są metalowym ogrodzeniem.

Ponadto spoczywają tu mieszkańcy miasteczka zamordowani 8 stycznia 1944 r. przez Niemców podczas aresztowania 25 osób podejrzanych o współpracę z AK, m.in. Jan Kalenkiewicz i adwokat Antoni Manejkowski wraz z żoną. Miejsce spoczynku Jana Pawlukiewicza, jednego z więźniów, który zginął przypadkowo podczas zasadzki oddziału „Krysi” na konwój z aresztowanymi – jest nieznane.