Traby (rejon Iwje, obwód Grodno, do 1939 r. pow. Lida, woj. nowogródzkie)

Na cmentarzu groby żołnierzy AK z III batalionu 77 Pułku Piechoty AK (UBK – Uderzeniowy Batalion Kadrowy) – Edwarda Zaparta „Czarskiego” (z Lidy) i Ryszarda Cierlaka „Olszyny” (z Warszawy) poległych w akcjach bojowych w czerwcu i lipcu 1944 r. Groby ziemne, zaniedbane. Spoczywa tu także komendant placówki terenowej AK Roman Węcławowicz „Olcha”, zabity przez NKWD 31 maja 1945 r. – w 1991 r. ekshumowany przez żonę z pierwotnego miejsca pochówku na łąkach pod Ohłobiszkami i przeniesiony na cmentarz.

W ramach projektu została przeprowadzona pełna renowacja otoczenia grobu nieznanego żołnierza z roku 1920 na tym cmentarzu.

Prawdopodobnie w Trabach pochowano też większość żołnierzy AK z grupy ppor. Sylwanowicza „Listka”, zabitych przez NKWD 6 stycznia 1945 r. w Narwieliszkach. Wiadomo, że ciała 16 poległych sowieci zabrali do Trab, gdzie złożyli je w chlewie. Rodzinom pozwolono zabrać ciała Michała Szapućko oraz Józefa i Bolesława Krasowskich, reszta pozostała na miejscu.