Wieczornym punktem Konferencji Kresowej stal udział uczestników w „I Światowym Balu Polaków”, którego Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK z Fundacją Pamięci Historii i Kultury na Białorusi było współorganizatorem. Bal odbył się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie i był połączony z inauguracją Światowej Akademii Prawa.

Uroczystość rozpoczęła się od poloneza, który ruszył korowodem pomiędzy kolumnami sali Broniewskiego. Wieczór uświetnił występ Andrzeja Rosiewicza.

Podczas balu zostały wystawione na aukcje min. prace artystyczne: Pauliny Kopestyńskiej, Larysy Jaromskiej, Hanny Koreckiej, Grażyny Sanigórskiej oraz Dymitry Savczenko. Pieniądze z aukcji przeznaczone zostały na pomoc niepełnosprawnym dzieciom Fundacji „Pomocna dłoń”