W dniach 18-22 sierpnia odbyli się obchody 77. Rocznicy bitwy AK pod Surkontami, które zostały połączone z renowacją polskich mogił wojennych ta terenie Grodzieńszczyzny.

Uczestnicy uroczystości – Polacy mieszkający na Białorusi odwiedzili osobną mogiłę jedynej poległej w bitwie kobiety – żołnierza AK – strz. Eugenii Myszkówny (ps. „Gieńka”), zlokalizowaną na obrzeżach wsi Rekście Wielkie koło Krupowa. W końcu 2018 r. dzięki staraniom członków naszej Fundacji i lokalnych działaczy ZPB z Lidy przy wsparciu finansowym IPN udało nam się odrestaurować tę będącą w bardzo złym stanie mogiłę. Też zostały odwiedzone inne miejsca związane z aktywną działalnością Okręgu Nowogródzkiego AK, jak również działalnością podziemną oddziałów AK na terenie Grodzieńszczyzny. (Nieciecz, Wawiórka, Krupowo, Szczuczyn, Lida, Ostryno, Raduń, Bielica, Żyrmuny, Werenowo, Rekście Wielkie).

Mamy nadzieje, że organizowane przez nas uroczystości, choćby w skromnej, zastępczej formie, stały się dla potomków dawnych Kresowian, pozostałych poza granicami Polski po roku 1945 okazją do zwiększenia swojej świadomości historycznej oraz tożsamości kulturowej i narodowej.
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt podjęcia ważnego działania, jakim jest porządkowanie istotnego dla polskiej historii cmentarza wojennego, a także obcowanie z uczestnikami walk o niepodległość ojczyzny i świadkami historii. Istotną również kwestią jest bezpośredni przekaz skierowany do żyjących jeszcze poza granicami kombatantów – uczestników walk o niepodległość Polski, którym nie było dane tej niepodległości zakosztować – iż Państwo Polskie jako instytucja, ale również jego zwykli obywatele nie zapomnieli o nich, ich dokonaniach a także późniejszym losie Polaków pozbawionych Ojczyzny.

Też została opracowana i wydrukowana broszura edukacyjna, w której umieszczona informacja o Bitwie pod Surkontami, sylwetkach Bohaterów, które uczestniczyli w Bitwie, cmentarzu w Surkontach, gdzie spoczywają Żołnierzy AK oraz działaniach Fundacji. Czeka na przekazanie naszym rodakom z Kresów.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą”.