Sobotniki (rejon Iwje, obwód Grodno, do 1939 r. pow. Lida, woj. nowogródzkie)

Na cmentarzu grób ppor. Edwarda Oziębło (ps. „Ludwik”) z I plutonu I kompanii III batalionu 77 Pułku Piechoty AK (UBK – Uderzeniowe Bataliony Kadrowe) poległego w czerwcu 1944 r. w zasadzce na Niemców, pochowanego obok dwóch nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 r. Na grobie wysoki postument z kamieni z tablicą pamiątkową i krzyżem. Ppor. „Ludwik” był oficerem przysłanym na Nowogródczyznę z Warszawy przez Biuro Informacji i Propagandy (BIP) Komendy Głównej Armii Krajowej; uczestniczył w patrolu propagandowym, którego zadaniem było m.in. dokumentowanie działań tutejszych oddziałów partyzanckich AK. Zbierał materiały dotyczące ich działalności bojowej, które miały być potem wykorzystywane w prasie podziemnej (m.in. w lutym 1944 r. wykonał fotograficzne reportaże z kilku akcji wykonanych przez 1 kompanię III batalionu 77 Pułku Piechoty AK). Następnie objął funkcję dowódcy 1 plutonu w 1 kompanii III batalionu 77 Pułku Piechoty AK (UBK). Poległ 8 czerwca 1944 r. podczas zasadzki na niemiecki patrol ochrony linii kolejowej Lida-Mołodeczno, raniony śmiertelnie odłamkiem granatu odrzuconego przez niemieckiego żołnierza.