Członkowie naszej Fundacji wraz z członkami Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, działając na podstawie zlecenia Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, w dniach 29.11. – 10.12.2018 zrealizowali zadanie polegające na uporządkowaniu mogiły Eugenii Myszkówny, sanitariuszki oddziału przybocznego Komendanta Podokręgu AK Nowogródek ppłk Macieja Kalankiewicza, ps. Kotwicz. Eugenia Myszkówna była jedyną kobietą, która wraz z 31 żołnierzami i oficerami AK poległa podczas bitwy pod Surkontami 21.08.1944. Jej mogiła znajduje się na terenie Białorusi, zlokalizowna w trudno dostępnym terenie wśród pól na zachodnich obrzeżach wsi Rekście Wielkie. Do jesieni bieżącego roku znajdowała się w złym stanie zachowania, nigdy nie poddana renowacji. Zatem przeprowadzone przez nas prace były de facto pracami ratunkowymi – w pełni należnymi bohaterce Armii Krajowej.

 

W ramach prac uprzątnęliśmy mogiłę oraz dojście do niej, usuwając sterty śmieci, odnowiony został również i oczyszczony nagrobek wykonany z lastryko wraz z istniejącymi napisami. Na uprzątniętej mogile zamieszczony został napis:

Na podstawie kamiennego krzyża:

Eugenia Myszkówna

ps „Gienka”

Na płycie poziomej:

łączniczka i sanitariuszka AK

zginęła tragicznie

 

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI !