W dniu dzisiejszym miasto LIDA wspólnie z płk Weroniką Sebastianowicz, przedstawicielami Związku Polaków na Białorusi oraz prezesem naszej Fundacji Denisem Zwonikiem pożegnało w Krakowie lidzianina gen. Tadeusza Bieńkowicza ps “Rączy”.

Cześć Jego pamięci !