W dniach 06.-09.07.2018 przedstawiciele naszej Fundacji brali udział a także współorganizowali wraz ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej obchody 74. rocznicy operacji „Ostra Brama”, akcji zbrojnej mającej na celu rozbicie niemieckiego garnizonu i opanowanie Wilna przez oddziały AK przed wkroczeniem do miasta wojsk sowieckich. W tym roku zorganizowano ją po raz siódmy. Program obchodów obejmował upamiętnienie 74 rocznicy Operacji „Ostra Brama” i 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Główne uroczystości odbyły się w kościele św. Piotra i Pawła na Antokolu, na cmentarzu na Rossie i w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

W kościele św. Piotra i Pawła wraz z żyjącymi jeszcze uczestnikami Operacji modliliśmy się za dusze Żołnierzy Armii Krajowej z Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego poległych podczas zdobywania Wilna oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla żyjących Kombatantów i ich rodzin. Doniosłości dodawały poczty sztandarowe i kombatanci w galowych mundurach. W uroczystości wzięli udział oficjalni goście, w tym zastępca ambasadora RP na Litwie Grzegorz Marek Poznański, przedstawiciel Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Sroka i inni, rodacy z Wilna oraz harcerze.

Z kościoła udaliśmy się na cmentarz na Rossie w towarzystwie kombatantów i innych zaproszonych gości, gdzie u podnóża cmentarza odbyła się centralna uroczystość z udziałem władz RP poświęcona Powstaniu Wileńskiemu. Zaproszeni goście, kombatanci, ludność Wilna i harcerze skupili się przy tzw, „łączce”, gdzie pochowana jest Matka Józefa Piłsudskiego, Jego Serce i legioniści. Po przemówieniach, na grobach poległych złożono wieńce i zapalono znicze pamięci. Wieczorem w Domu Kultury Polskiej odbyły się jeszcze dwie uroczystości: spektakl muzyczny w wykonania artystów z Wilna „Teatr Studio” oraz koncert Macieja Wróblewskiego. Obok pieśni patriotycznych (m. in. Dwieście białych róż” i „Zaszum nam Polsko”), bard po raz pierwszy zaprezentował piosenkę „Iskierka”, którą poświęcił major Stanisławie Kociełowicz.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy mszą świętą w zabytkowym kościele w Skorbucianach zaś po jej zakończeniu odwiedziliśmy lokalny cmentarzyk, gdzie znajdowała się kwatera poległych żołnierzy 7 Brygady Armii Krajowej. Odwiedziliśmy również cmenatrze w JAszunach i Kalwarii Wileńskiej. W planie podróży nie mogło zabraknąć również Kolonii Wileńskiej. Podczas operacji „Ostra Brama” odbywały się tu walki oddziałów Armii Krajowej z Niemcami o Wilno. W Kolonii mieszkała przed wojną mjr Stanisława Kociełowicz „Iskierka”, która wraz z innymi mieszkańcami osady z wielkim zaangażowaniem organizowała polowy szpital wojskowy.

Przed zakończeniem uroczystości delegacja naszej Fundacji odwiedziła jeszcze Ponary – masowy grób ponad 100 tysięcy mieszkańców Wilna.