Dzięki wsparciu finansowemu naszego partnera – Narodowego Centrum Kultury – Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej w dniach 18.09. – 20.09.2020 i 25.09.-27.09.2020 r. zorganizowała i zrealizowała dwa zaplanowane na wrzesień bieżącego roku obozy  kulturalno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży z polskiej szkoły w Lidzie (Białoruś). Z powodu pandemii spotkania odbywały się online przez program ZOOM w formie atrakcyjnych obozów/ warsztatów z interesującym programem zajęć o tematyce historyczno-kulturalnej z elementami aktywnej nauki języka polskiego.  W każdym obozie wzięło udział 27 osób – polska młodzież w wieku 12-25 lat.

Podczas obozów, przeprowadzonych w formule online, uczestnicy zapoznali się z wydarzeniami z najnowszej historii Polski, wzięli  udział w warsztatach kulturalnych, liderskich i językowych. W ramach zajęć i warsztatów historycznych,  młodzież poznała okoliczności, w jakich doszło do odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r. Dowiedziala się również o tym, jak przodkowie obecnie żyjących w Lidzie Polaków walczyli o swoją Ojczyznę także w trakcie wojny 1920 r. i walk pod Warszawą i w Operacji Niemeńskiej, których stulecie przypada w tym roku. Poza historią uczestnicy mogli także wziąć udział w warsztatach muzycznych i artystycznych  podczas, których razem z wykładowcami,  młodzież  nauczyla się śpiewać piosenkę „Warszawskie dzieci”.

O stosunkach w rodzinie, miłości pomiędzy ludźmi była lekcja „Życie i miłości”.

Pomimo istniejącej w Polsce i na Białorusi pandemii, obozy umożliwiły wielu cennym przedstawicielom młodej wschodniej Polonii wzbogacenie swej wiedzy i umiejętności z pożytkiem dla nich samych, a w szczególności dla ich polskich i niepolskich środowisk, w których żyją na co dzień.

Wszyscy młodzi uczestnicy byli bardzo wdzięczni za organizację i przeprowadzenie tego typu zajęć z myślą o nich i ich rozwoju osobistym oraz społecznym. To był pozytywny czas, pełen wrażeń i uśmiechu.

Dziękujemy z całego serca wszystkim uczestnikom oraz osobom, który przyczyniły się do zrealizowania tego projektu z pożytkiem dla młodzieży polskiej na Białorusi.

Do zobaczenia za rok !

 Pragniemy z całego serca podziękować uczestnikom i wykładowcom obozu za czas spędzony razem. Dziękujemy również Narodowemu Centrum Kultury za dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu Kultura w sieci 2020.

Fundacja Wsparcia Historii i Kultury Polskiej
Warszawa, wrzesień 2020