Święto Wojska Polskiego 15 VIII 2018 – Warszawa/ Kuklówka Radziejowicka

Członkowie i zaeząd naszej Fundacji wraz z Fundacją Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” oraz Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej zorganizowali przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Ministerstwa Obrony Narodowej udział weteranów – żołnierzy AK Kresów Wschodnich II RP – łagierników a także młodzieży polskiej z Białorusi i Litwy w państwowych obchodach Święta Wojska Polskiego obchodzonych jak co roku w Warszawie.

W tegorocznych oficjalnych uroczystościach Święta Wojska Polskiego znalazło się honorowe miejsce dla kombatantów. Uroczystą Mszę Święta za Ojczyznę w Katedrze Polowej W.P przy ul. Długiej, którą odprawił biskup polowy W.P. Józef Guzdek – rozpoczęła ona oficjalne obchody. Na mszy był obecny prezydent RP Andrzej Duda oraz liczni przedstawiciele administracji państwowej, wielu parlamentarzystów, wysokich rangą oficerów i urzędników. Nie zabrakło także młodzieży.

W południe Wisłostradą ruszyła defilada wojskowa. Uroczystość rozpoczęło wciągnięcie flagi państwowej na maszt, odśpiewanie hymnu i przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Wieczorem, po zakończonych uroczystościach przenieśliśmy się pod Warszawę. W ośrodku Kuklówka Conference w Kuklówce Radziejowickiej nastąpił czas awansów i wyróżnień. Po krótkim przywitaniu przez prezesa Stowarzyszenia Łagierników Artura Kondrata, zabrały głos pani płk Weronika Sebastianowicz i pani major Stanisława Kociełowicz. Punktem kulminacyjnym uroczystości stały się nominacje oficerskie. Następnie zapłonęło – jak co roku – Ognisko Pamięci.

Kolejny dzień przyniósł warsztaty historyczne dla młodzieży polskiej z Białorusi i Litwy przygotowane przez Anetę Hoffmann ze Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, które poprowadził historyk Krzysztof Jabłonka. W warsztatach młodzież wraz z wtereanami i kombatantami poznawała trudną historię Kresów Wschodnich. Oprawą warsztatów stała się przygotowana przez Fundację Pamięci Armii Krajowej KRESY RP wystawa historyczna „Kresy Nieutracone”.

Jesteśmy dumni, że od kilku już lat mamy zaszczyt współorganizować i brać udział w uroczystościach i wydarzeniach organizowanych przez naszych partnerów – Fundację Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” oraz Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.