W dniach 28.02-04.03.2018 w Warszawie odbył się zjazd kombatantów z Kresów wschodnich zorganizowany przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK. Nasza Fundacja miała zaszczyt współorganizować ich pobyt w Polsce.

Swoją wizytę nasi goście rozpoczęli od spotkania w dniu 28.02.18 r. z premierem Mateuszem Morawieckim, podczas którego mieli okazję omówić swoje życiowe, związane z podeszłym wiekiem problemy, potrzeby i warunki, w jakich funkcjonują polscy kombatanci w kraju i za wschodnią granicą. W spotkaniu brała udział Minister Anna Maria Anders, odpowiedzialna w Kancelarii Premiera za kontakty RP z zagranicą. W dniu 01.03.2018 r. – Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych członkowie Stowarzyszenia – weterani AK – Łagiernicy z Polski i Białorusi oraz młodsi członkowie organizacji, a także Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi uczestniczyli w uroczystościach państwowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a następnie mszy świętej w Archikatedrze Św. Jana.

W kolejnym dniu obchodów, 02.03.2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja „Żołnierze Wyklęci – Świadectwa”, w której wzięli udział nasi goście. Podczas konferencji odczytano m.in. list Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich pokoleń Polaków, zaś z ramienia Stowarzyszenia gośćmi Konferencji byli m.in. ppłk. Weronika Sebastianowicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, wiceprezes Stowarzyszenia; mjr Stanisława Kociełowicz i kombatanci AK – łagiernicy z Polski i Białorusi; gen. Jan Podhorski, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień stalinowski; płk. Jan Górski, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu w Poznaniu. Naszą Fundację reprezentował jej prezes Denis Zwonik. Udział w spotkaniu wzięli ze strony Rządu RP – sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz, b. szef MON Antoni Macierewicz oraz senator Jan Żaryn i liczni parlamentarzyści. Na zakończenie drugiego dnia obchodów nasi goście uczestniczyli popołudniu w kameralnych spotkaniach w gronie własnym, które zwieńczyła uroczysta kolacja połączona z wieczorem wspomnień i wspólnym śpiewem patriotycznych pieśni.

Kolejnego dnia rozpoczęły się przygotowane przez Stowarzyszenie i Fundację uroczystości Zapalania Zniczy Pamięci Żołnierzy Niezłomnych na Cmentarzu Powązki Wojskowe. . Pragnęliśmy w ten sposób złożyć osobisty hołd Żołnierzom Niezłomnym pochowanym na tej państwowej nekropolii, pochylić głowy nad ich indywidualnymi mogiłami lub symbolicznymi miejscami pochówku. W naszym gronie byli także weterani AK – dawni podkomendni pochowanych Żołnierzy Wyklętych, m.in. mjr Lech Rudziński – dawny żołnierz majora „Łupaszki”.

Odwiedziliśmy kolejno groby :

– mjr Zygmunta Szendzielarza (ps. „Łupaszka) – dowódcy 5 Wileńskiej Brygady AK, zamordowanego w więzieniu mokotowskim w lutym 1951 r.,
– grób gen. Aleksandra Krzyżanowskiego (ps. „Wilk”) – komendanta Wileńskiego Okręgu AK, zmarłego w szpitalu więziennym na Mokotowie we wrześniu 1951 r.,
– grób symboliczny gen. Leopolda Okulickiego (ps. „Niedźwiadek”) – ostatniego komendanta AK, zamordowanego w sowieckim więzieniu na Łubiance w Moskwie w 1946 r., pochowanego symbolicznie w kwaterze dowódców Polskiego Państwa Podziemnego
– groby żołnierzy AK – łagierników – członków Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK:
Władysława Bujko (1925-2002) – żołnierza 5 Wileńskiej Brygady AK, więźnia łagrów Uchty i Komi ASRR w latach 1944-48;
Zbigniewa Konopackiego (1925-2002) – żołnierza 3 Wileńskiej Brygady AK kpt Gracjana Fróga, więźnia Workuty i Uchty w latach 1945-55;
Mariana Ostrowskiego (1923-2012) – żołnierza Okręgu Wileńskiego AK, więźnia łagru w Norylsku (1945-54);
– grób symboliczny rtm Witolda Pileckiego i grób jego żony Marianny (1906-2002).

Na życzenie gości, odwiedziliśmy też grób por. dr prawa Józefa Szamreja (ps. „Burza”) – żołnierza Okręgu Nowogródzkiego AK, zmarłego w Warszawie w 2004 roku. Wśród naszych gości był brat zmarłego – kpt. Franciszek Szamrej, który przyjechał z Lidy razem z ppłk. Weroniką Sebastianowicz.

We wszystkich tych miejscach modliliśmy się, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pamięci

Na zakończenie uroczystości na Powązkach, w których (podobnie jak we wcześniejszych dniach obchodów) uczestniczyli także członkowie Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” i Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi oraz co bardzo ważne – młodzież z klas mundurowych I LO PUL w Wołominie, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zielonce oraz harcerze z Zielonki, wszyscy uczestnicy udali się pod Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, gdzie złożyli wieńce i zapalili znicze pamięci. Wieczorem zostało zapalone Ognisko Pamięci, rozkaz rozpalenia ogniska pamięci wydał Pan Major Henryk Czerwiński.