Kilkanaście wystąpień przedstawicieli m.in. z Polski, Białorusi, Litwy i Rosji, poruszane tematy związane z problemami edukacji, wiedzy historycznej, dbania o miejscach pamięci i możliwości wzmocnienia środowisk polskich na kresach II RP, wyzwania i szanse stojące przed instytucjami patriotycznymi w Polsce i po za granicami Kraju . To tylko kilka punktów z programu zorganizowanej przez Fundacje Pamięci Historii i Kultury polskiej na Białorusi, Stowarzyszenie Łagierników Zolnierzy AK i Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” konferencji Kresowej, która odbyła się 10-11 lutego 2018 r. w Kuklówce Radziejowickiej i Warszawie.

Do Kuklówki Radziejowickiej w dniu 10 lutego przybyło grono osób bezpośrednio zaangażowanych w działania kresowe. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi z panią Ireną Biernacką – prezes ZPB w Lidzie na czele. Związek Polaków na Litwie reprezentował pan Marek Kubiak, a Dom Kultury Polskiej w Wilnie – Pan Władysław Wojnicz. Byli też obecni , prezes Światowego Kongresu Polaków – mecenas Stefan Hambura i pan prezes Mikołaj Falkowski z Fundacji „ Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Prezentacji struktury Stowarzyszenia podjął się prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK pan Artur Kondrat. W telegraficznym skrócie przekazał informacje dotyczące Stowarzyszenia, działalności poszczególnych grup i planów na przyszłość. Następnie zabrała głos pani Monika Brzezińska, odpowiedzialna za akcje zbiórki paczek wielkanocnych i bożonarodzeniowych, która przedstawiła poszczególne obszary bogatej działalności Stowarzyszenia – organizację uroczystości, dbałość o weteranów AK – łagierników, działania patriotyczne, edukacyjne, kulturalne. O finansach i sposobie rozliczania opowiedziała pani Barbara Pieniek – Skarbnik Stowarzyszenia.

Aneta Hoffmann przybliżyła projekty współpracy Stowarzyszenia z młodzieżą i przekazywania wiedzy historycznej oraz projekt Bazy Łagierników Żołnierzy AK, zachęcając gości z Białorusi i Litwy do włączania się w gromadzenie danych o weteranach AK z Kresów Wschodnich II RP. Pani Aneta przedstawiła także działalność powstałej przy Stowarzyszeniu, reprezentującej młodsze pokolenia, Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”, która realizuje projekty edukacyjne, nagrywa wywiady biograficzne z weteranami AK i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a w 2017 r. zrealizowała wyjątkowy projekt pt. „Kresy Nieutracone”. W wyniku poszukiwań wśród Kresowiaków, którzy po II wojnie światowej pozostali w Wielkiej Brytanii, Fundacja zgromadziła 2000 unikalnych fotografii i dokumentów Całość można oglądać na stronie Fundacji – www.akfundacjakresy.pl. Część tych wyjątkowych materiałów prezentowana jest także w formie wystawy, która od października ubiegłego roku nieprzerwanie podróżuje po Polsce i nie tylko i mamy nadzieję zawita także na dawne Kresy.

Kolejnym prelegentem był pan Dimitri Savasciuk z Fundacji Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi. Przybliżył nam działania fundacji na rzecz renowacji i upamiętniania miejsc pochówku żołnierzy Armii Krajowej na obecnej Białorusi oraz działania edukacyjne na rzecz polskiej młodzieży na tym terenie, a także plany Fundacji na przyszłość .O problemach Polonii żyjącej na Kaukazie oraz rodzin repatriantów opowiedziała pani Wiktoria Kurszyńska z organizacji „Zjednoczenie Polskich Serc”.

Następnie wystąpił pan dr Artur Kotowski – prodziekan wydziału Prawa EWSPA. Przedstawiciel Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, zachęcał do nauki młodych Polaków mieszkających poza granicami Polski w jego szkole, gdzie z uwagi na stosowane przez uczelnię nowoczesne formy e-learningowe niezależnie od miejsca zamieszkania studenci mają szansę studiowania w prestiżowej uczelni polskiej.

Na zakończenie konferencji pan mecenas Stefan Hambura, przedstawił problemy Polaków mieszkających w Niemczech, i próby przywrócenia statusu mniejszości narodowej, jaką posiadają Niemcy zamieszkujący w Polsce. Mniejszość polska w Niemczech miała swój status przed II wojną światową, a utraciła go w roku 1940 i do dnia dzisiejszego go nie odzyskała.