Hermaniszki (rejon Werenowo, obwód Grodno, do 1939 r, pow. Lida, woj. nowogródzkie)

Na cmentarzu na prawo od bramy wejściowej przy murze w narożniku – mogiła żołnierza Armii Krajowej Stanisława Kłosia (ps. „Walter”). Pochodził on ze wsi Jodkiszki. Był żołnierzem batalionu terenowego (konspiracyjnego) krypt. „Irena” i absolwentem Kursu Młodszych Dowódców Piechoty (szkoły podoficerskiej AK), prowadzonej przez ppor. Stanisława Szabunię (ps. „Licho”). Egzaminem końcowym był atak na umocniony posterunek policji litewskiej w obronnym dworze w Gojcieniszkach. Akcja udała się, posterunek został zdobyty, Akowcy zdobyli dużo broni, jednak śmiertelną ranę odniósł Stanisław Kłoś (ps. „Walter”).

Na stelli nagrobnej z krzyżem napis „Śp. Stanisław Kłos zm. śmiercią tragiczną 1.I.1944 r. mając 21 lat. Pokój jego duszy”. Na płycie nagrobnej orzeł i napis „Walter”. W ramach projektu nagrobek Stanisława Kłosia został poddany kompleksowej renowacji. Poprzedni z piaskowca był w bardzo złym stanie technicznym.