Hancewicze (rejon Lida, obwód Grodno, do 1939 r. pow. Lida, woj. nowogródzkie)

Na cmentarzu grób ppor. Leszka Kozłowskiego „Gastona” poległego 8/9 czerwca 1944 r. podczas uderzenia VIII batalionu 77 Pułku Piechoty AK – „Bohdanka” na niemiecko-białoruski garnizon w miasteczku Wsielub pow. Nowogródek. Ciało oficera zostało zabrane przez podkomendnych, dzięki czemu można było zorganizować mu normalny pogrzeb.