Na cmentarzu mogiła 2 nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. Na niej umiejscowiony Krzyż Straży Mogił Polskich na Wschodzie. Na krzyżu tabliczka „Nieznanym żołnierzom polskim wojny obronnej 1939 roku – wdzięczni Rodacy, rok 1999”.