Miło nam poinformować, iż pomimo narastającej epidemii COVID – 19, dary oraz pomoc finansowa zgromadzone przez naszą Fundację w ramach akcji “Polacy Kresowym Rodakom”, zostały przekazane Kombatantom, Sybirakom i znajdującym się w potrzebie polskim rodzinom na Grodzieńszczyźnie . W dniu wczorajszym harcerze z Lidy z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa przekazali dary Weteranom Armii Krajowej oraz Sybirakom. Harcerze także w imieniu nas wszystkich przekazali środki pieniężne na leki, środki dezynfekcyjne i opłaty oraz złożyli życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych.

Mimo trudności, jakie napotkaliśmy przy obecnej, wielkanocnej edycji naszej zbiórki nie poddajemy się i cały czas niesiemy pomoc Weteranom Armii Krajowej. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z członkami Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w Kraju, ale także na Kresach. Zakupujemy lekarstwa, obiady i inne potrzebne artykuły.

Nasza pomoc nie dotarłaby do naszych Kombatantów na Białorusi, gdyby nie wsparcie naszych partnerów, którym z tego miejsca bardzo dziękujemy. Szczególne podziękowania składamy Panu Konsulowi Generalnemu RP w Grodnie Panu Jarosławowi Książkowi oraz Związkowi Polaków na Białorusi na czele z Panią Andżeliką Borys i Ireną Biernacką, Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”, a także Stowarzyszeniu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej