Dajnowa (rejon Werenowo, obwód Grodno, do 1939 r. pow. Lida, woj. nowogródzkie)

W lesie za wsią znajdują się dwie mogiły żołnierzy Armii Krajowej z oddziału Franciszka Weremowicza „Kuny” zamordowanych w marcu 1945 r. przez prowokacyjny oddział NKWD, udający rosyjskojęzyczną partyzantkę antykomunistyczną, tzw. „zielonych”. Grupa ta nawiązała kontakt z odziałem „Kuny”, wykonywała nawet wspólnie z nim akcje, po czym wymordowała go podczas wspólnego noclegu w Piaskowcach (zabito 30 akowców). Następnie czekiści mordowali zdekonspirowanych uczestników akowskiej siatki terenowej i podkomendnych „Kuny” powracających z patroli w terenie. W mogile koło Dajnowy spoczywają właśnie partyzanci z takich patroli, ujęci przez sowieckich prowokatorów.

Idąc drogą Zieniewicze-Piaskowce, 2 km za Zieniewiczami należy skręcić przy przydrożnych krzyżach w prawo, w polną drogę wiodącą do Dajnowy. Od wsi, idąc ścieżką przez las, kierując się w prawo na skraj lasu i dalej 100 m w lewo, w głębi lasu – dwie mogiły usytuowane w odległości około 15 m od siebie. Mogiły ziemne w formie niskich kopców, na których postawiono metalowe krzyże z tabliczkami. Na pierwszym z krzyży napis: „Śp. Tu spoczywają 8 żołnierzy Armii Krajowej zamordowani przez NKWD 12/13 marca 1945 r. Cześć Ich pamięci”. Na drugim krzyżu napis identycznej treści – z określeniem liczby pochowanych na czterech.  Mogiły zostały urządzone przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej.