Stare Wasiliszki (rejon Szczuczyn, obwód Grodno, do 1939 r. pow. Szczuczyn, woj. nowogródzkie)

Na cmentarzu pojedyncze mogiły żołnierzy AK, m.in. grób plut. Edmunda Siemaszki (ps. „Smirnow”, „Sęk”) z oddziału partyzanckiego nr 301 „Puszczyka”, poległego w akcji bojowej w czerwcu 1943 r. Znajduje się tu również upamiętnienie w formie wysokiego krzyża, na którym widnieje napis:

„Ty Boże pamiętaj o nich, bo oni o nas nie zapomnieli. Śp. Żołnierzom AK, Rodakom poległym i zamordowanym – Ci, którzy przeżyli, pozostali, pamiętają. VI 1993”.