Za nami piękne i zacne wydarzenie – III Międzynarodowy Festiwal Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości. W ramach Festiwalu 16.11.2019 r. odbyła się uroczysta Gala w warszawskim Klubie Wojskowej Akademii Technicznej. Tego dnia miał miejsce również finał konkursu wokalnego pieśni patriotycznych dla młodych artystów w wieku 15-40 lat z Polski i środowisk polskich za granicą. Natomiast drugi dzień festiwalowego święta to koncerty polskich chórów kresowych, jakie miały miejsce w podwarszawskich gminach.

Honorowymi gośćmi III Festiwalu, zajmującymi pierwsze rzędy na wszystkich koncertach byli nieustająco pomysłodawcy tego wydarzenia – Kombatanci, żołnierze Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Wydarzenie rozpoczęły projekcja filmowa prezentująca przekrój pieśni patriotycznych na przestrzeni ostatniego stulecia historii Polski oraz przemówienie głównego organizatora i pomysłodawcy Festiwalu pana Artura Kondrata – Prezesa Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, który uroczyście witając, wszystkich wprowadził gości w zamysł i historię całego przedsięwzięcia. Kolejna już edycja, zapoczątkowanego w 2017 r. międzynarodowego festiwalu pieśni patriotycznych, ma na celu upamiętnienie osób zasłużonych w walce o polską niepodległość, a także promocję polskich pieśni i historii naszego Kraju wśród naszego społeczeństwa. Stanowi także forum prezentacji bogatego dorobku polskich chórów i zespołów działających na rzecz promocji i zachowania polskiego dziedzictwa narodowego na dawnych Kresach Wschodnich.

Część artystyczną koncertu galowego rozpoczął laureat I miejsca ubiegłorocznej edycji konkursu wokalnego pieśni patriotycznych dla młodych artystów amatorów towarzyszącego II Międzynarodowemu Festiwalowi Pieśni Pamięci “Walczącym o Niepodległość” – Pan Michał Steciak. Następnie miał miejsce finał III konkursu wokalnego. W trakcie kilkuetapowych eliminacji w okresie październik-listopad 2019 r. Jury w składzie Lech Makowiecki (Przewodniczący), Anna Przybysz, Maciej Wróblewski musiało wybrać spośród kilkudziesięciu wysokiej klasy uczestników 10 artystów – finalistów konkursu z prawem występu na koncercie galowym Festiwalu. Po raz pierwszy w tegorocznej edycji konkursu poza młodymi osobami z Polski, dopuszczono do udziału w nim polskich artystów spoza granic Kraju. Ostatecznie w finale wystąpiło 8 finalistów z Polski (w kolejności alfabetycznej) :

Małgorzata Dytfeld

Dominik Fijałkowski

Magdalena Janicka

Agata Jędrzejewska

Sylwia Krzywda

Aleksandra Lewicka

Ewa Smerecka

Weronika Walenciak

oraz 2 reprezentantki środowisk polskich za granicą (w kolejności alfabetycznej) :

Wiktoria Krywicka (Białoruś)

Faustyna Zawalska (Litwa).

Każdy z artystów zaprezentował na Gali jeden utwór o tematyce patriotycznej. Publiczność miała okazję do zagłosowania na swego faworyta. Finalista z największą liczbą głosów widowni w tajnym głosowaniu (głosy zbierane były w trakcie przerwy koncertu) uzyskał Nagrodę Publiczności III edycji Festiwalu „Walczącym o Niepodległość”.

Na zakończenie koncertu galowego nastąpiło ogłoszenie werdyktu Jury i publiczności. Decyzją Jury laureatami III edycji konkursu wokalnego pieśni patriotycznych zostali :

I MIEJSCE – AGATA JĘDRZEJEWSKA

II MIEJSCE – DOMINIK FIJAŁKOWSKI

III MIEJSCE – EWA SMERECKA

Głosami widzów NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI zdobyła SYLWIA KRZYWDA.

Serdecznie gratulujemy !